Träpersienner
	Persienner från Kristianstad i Skåne

Träpersienn


LINA


Tillverkning


Vi beställer och får tillverkad exakt bredd, höjd och färg på lamell och stegband.


Miljö


Träpersiennernas lameller är behandlade med UV-beständig parafinolja.

Det är den mest miljövänliga metoden för träbehandling eftersom oljan inte innehåller några lösningsmedel.


Svensktillverkat


Persiennerna är tillverkade på öland i finsnickeri.