Policy

Informationssäkerhetspolicy

 

Daterad den 13 September 2017

Motiv

 

Vi som arbetar på Hasses Solskydd Aktiebolag använder informationssystem för att stödja, utveckla och effektivisera verksamheten. Vi har kraven från kunder att vi levererar produkter i rätt tid och till rätt kvalitet. Våra IT-system har vi som verktyg för att kunna utföra vårt dagliga arbete och det gör att vi måste kunna lita på att de är tillgängliga och levererar korrekt information till behöriga när de behöver den. Vi har även krav på att följa lagar och avtal som gäller vår verksamhet. Genom att följa regler och anvisningar bidrar vi till en bra och säker arbetsmiljö.

Mål och syfte

 

Målet för informationssäkerheten är att säkerhetskälla sekretess, tillgänglighet,

 

riktighet och spårbarhet för verksamhetens informationstillgångar. Syftet är att reducera risken för skador på verksamheten oavsett orsak eller angripare. Det är ledningens vilja att skydda informationen mot olika hot och att skapa ett effektivt skydd genom tillförsäkra:

 

Riktighet – informationen skall vara korrekt i den mening att den skyddas mot oavsiktlig och avsiktlig förvanskning.

 

Tillgänglighet – informationen skall vara tillgänglig för behörig användare efter dennes behov på förväntat sätt och i önskad omfattning.

 

Sekretess – informationen skall skyddas så att den inte avsiktligt eller oavsiktligt görs tillgänglig eller avslöjas för obehöriga eller kan nyttjas på annat otillåtet sätt

 

Spårbarhet – utförda bearbetningar och andra operationer skall vara möjliga att härleda gen

 

om befintliga rutiner till enskild individ/program och tidpunkt

 

Allmän säkerhetspolicy

 

Vi ska leva upp till de lagar och krav som är tillämpliga på vår verksamhet

Vi ska ha en tydlig organisation med klara roller

Vi arbetar aktivt med ständiga förbättringar i vårt säkerhetsarbete

Informationssäkerhet ska vara en återkommande punkt på ledningsmöten

Alla anställda ska informeras och utbildas i informationssäkerhet regelbundet

Alla entreprenörer och anställda som arbetar hos oss ska informeras om gällande regler och policys

Vi ska ha identifierat våra informationstillgångar och vara medvetna om hot mot dessa

IT-system en ska skyddas i nivå med våra verksamhetskrav

IT-incidenter ska rapporteras och följas upp

Katastrofplan ska finnas och uppdateras regelbundet

 

Policy ang. Kakor (Cookies)

 

En kaka är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Kakan används för att förbättra webbplatsen för dig som besökare, till exempel för att underlätta navigering eller inloggning. I kakan finns endast anonym information och varken namn e-post eller liknande sparas.

 

Lagen om elektronisk kommunikation kräver att alla som besöker en webbplats med kakor ska få information om vad kakorna används till och hur kakor kan undvikas. Genom att klicka på "Jag accepterar" godtar du att kakor används i din webbläsare när du besöker Hassessolskydd.se eller dess underdomäner.

 

På Hasses Solskydd Aktiebolags webbplatser används kakor för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt.

 

Kakor används för att information skall visas korrekt och för att göra relevant reklam exempelvis med facebooks pixel och google analytics, kakor som vi använder för besöksstatistik. En viktig funktion för oss för att få kunskap om vilket innehåll ni efterfrågar. Du kan i din webbläsare välja att inte acceptera kakor, men då kommer vissa funktioner på webbplatsen inte att fungera, till exempel att beställa en publikation, och vi får sämre statistik.

Hasses Solskydd Aktiebolag

www.hassessolskydd.se

 

 

Specialist på alla slags solskydd.

 

Egen tillverkning av markiser.

 

Ring oss för gratis måttagning och offert!

 

Almäna förfrågningar info@hassessolskydd.se

Faktureringsadress faktura@hassessolskydd.se

Ordrar order@hassessolskydd.se

 

Marcus Nordlander marcus@hassessolskydd.se

Per Ragnarsson per@hassessolskydd.se

 

 

Kom i kontakt med oss...

 

Hasses Solskydd Aktiebolag

Slättängsvägen 97

291 62 Kristianstad

 

Organisationsnr 559112-5546

Bankgiro 839-1419

Momsreg.nr. SE559112554601

 

Ring oss:

(+46) 44 10 28 20 Växel

(+46) 705 22 83 16 Marcus Nordlander

(+46) 709 50 59 61 Per Ragnarsson

 

 

Vad vi hjälper till med...

 

Copyright © M. Nordlander (dwi@live.se) All Rights Reserved